Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Senarai Penyelidikan FST UPSI

Tuesday, July 7, 2009

Pada kali ini GMS UPSI akan menyenaraikan semua penyelidikan yang telah dibuat oleh pihak Fakulti Sains dan Teknologi.FST merupakan antara fakulti yang sentiasa giat dalam melakukan penyelidikan demi menaikkan nama FST dan UPSI sendiri.

Berikut Merupakan antara senarai penyelidikan yang pernah dibuat oleh pihak FST sendiri

Research in Biology & Biology Education

Terdapat lebih daripada 100 penyelidikan telah dibuat oleh pihak FST dalam bidang biologi.Antaranya,

senarai lengkap

Research in Chemistry & Chemistry Education

Terdapat lebih daripada 100 penyelidikan telah dibuat oleh pihak FST dalam bidang kimia.Antaranya,

Senarai Lengkap

Research in Physics & Physics Education

Terdapat lebih daripada 100 penyelidikan telah dibuat oleh pihak FST dalam bidang fizik.Antaranya

Senarai Lengkap

0 comments: